Atlas językowy kaszubszczyzny i dialektów sąsiednich, tom wstępny, Wrocław 1964; zeszyty I-VI, Wrocław 1964-1969

Hubert Górnowicz

Poradnik Językowy 7/1971 s. 477-482
Dział: Recenzje