Janina Szewczyk, Włóka — pojęcie i termin na tle innych średniowiecznych jednostek pomiaru ziemi, Warszawa 1968

Mieczysław Szymczak

Poradnik Językowy 7/1971 s. 482-484
Dział: Recenzje