Słuchać — słuchać się. Kępa Polska nad Wisłą. Niżni — polska forma gwarowa. Stosowalność a stosowanie. Nazwiska z przyrostkiem -uk. O partykule może

W. D. [Witold Doroszewski]

Poradnik Językowy 7/1971 s. 486-491
Dział: Objaśnienia wyrazów i zwrotów