Sprawozdanie z sesji naukowej: Język katechezy szkolnej

Henryk Sławiński, Dorota Zdunkiewicz-Jedynak

Poradnik Językowy 3/2006 s. 75-79
Dział: Sprawozdania, uwagi, polemiki