Parafrazowanie przysłów i cytatów we współczesnej fraszce polskiej

Stanisław Bąba

Poradnik Językowy 8/1971 s. 499-506
Dział: Artykuły