Z dzisiejszych gwar Małopolski. Kwiat paproci [Kocierzowy, pow. Radomsk]

Piotr Bąk

Poradnik Językowy 8/1971 s. 514-516
Dział: Teksty gwarowe