Mieczysław Szymczak, Nazwy stopni pokrewieństwa i powinowactwa rodzinnego w historii i dialektach języka polskiego, Warszawa 1966

Leszek Moszyński

Poradnik Językowy 8/1971 s. 517-519
Dział: Recenzje

Wyrażenia:
-ьka-ica/-yca-ička-ic-ęta