Walery Pisarek, Retoryka dziennikarska, Kraków 1970

Jerzy Podracki

Poradnik Językowy 8/1971 s. 520-523
Dział: Recenzje