R. S. Gilariewskij, B. A. Starostin, Inostrannyje imiena i nazwanija w russkom tiekstie. Sprawocznik, Moskwa 1969 [Руджеро С. Гиляревский, Борис А. Старостин, Иностранные имена и названия в русском тексте. Справочник

Zygmunt Brocki

Poradnik Językowy 8/1971 s. 527-531
Dział: Recenzje

Wyrażenia:
-ski-ska-cki-cka-skij-skaja-ckij-ckaja-owa/-ewa-ówna/-ewna-ina/-yna-anka-ová