XXX Zjazd Polskiego Towarzystwa Językoznawczego. Kraków, 23—24 kwietnia 1971 r.

Magdalena Foland [Magdalena Foland-Kugler]

Poradnik Językowy 8/1971 s. 532-534
Dział: Sprawozdania