Jarosław Lipowski, Konvergence a divergence češtiny a slovenštiny v československém státě, Wrocław 2005 oraz Henryk Jaroszewicz, "Nowe tendencje normatywne w standardowych językach chorwackim i serbskim", Opole 2004

Ewa Siatkowska

Poradnik Językowy 3/2006 s. 80-85
Dział: Recenzje