Co piszą o języku?

A. S. [Andrzej Sieczkowski]

Poradnik Językowy 8/1971 s. 537-541
Dział: Co piszą o języku?

Wyrażenia:
aczkolwiekestablishment