W obiektywie „Obserwatorium językowego”

Witold Doroszewski

Poradnik Językowy 9/1971 s. 549-555
Dział: Artykuły

Wyrażenia:
kariers-acz