Wyrażenia i zwroty z zaimkiem porównawczym jak, jako w języku polskim i czeskim

Halina Pietrak

Poradnik Językowy 9/1971 s. 556-566
Dział: Artykuły