Stanisław Rospond, Polszczyzna Śląska, Wrocław 1970

Tadeusz Malec

Poradnik Językowy 9/1971 s. 582-584
Dział: Recenzje