Krystyna Pisarkowa, Funkcje składniowe polskich zaimków odmiennych, Wrocław 1969

Zygmunt Saloni

Poradnik Językowy 9/1971 s. 585-589
Dział: Recenzje