Wytrawiarnia — wytrawialnia. Wiele. Status, statut i status quo ante. Zgrabnie napisane? Czynniki a cechy. Żona wnuka

W. D. [Witold Doroszewski]

Poradnik Językowy 9/1971 s. 595-599
Dział: Objaśnienia wyrazów i zwrotów