Konstrukcje czasownik + przyimek w języku polskim

Olgierd Adrian Wojtasiewicz

Poradnik Językowy 10/1971 s. 608-615
Dział: Artykuły