Jolanta Mędelska, Marek Marszałek, Za murem, t. I, Bydgoszcz 2005

Diana Kardis

Poradnik Językowy 3/2006 s. 89-91
Dział: Recenzje