Czesław Bartula, Składnia zdania pojedynczego w języku staro-cerkiewno-słowiańskim, Kraków 1969

Dumitru Trocin

Poradnik Językowy 10/1971 s. 626-630
Dział: Recenzje