Jan Ożdżyński, Polskie współczesne słownictwo sportowe, Wrocław 1970

Stanisław Gajda

Poradnik Językowy 10/1971 s. 630-632
Dział: Recenzje

Wyrażenia:
-ka-ny-ow-