Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Komisji Ogólnosłowiańskiego Atlasu Lingwistycznego (Skopje — Ohryd 24.V.—4.VI.1971 r.)

Anna Basara, Barbara Falińska

Poradnik Językowy 10/1971 s. 633-635
Dział: Sprawozdania