Odwieść słuchawkę? Dno ócz. Legia — legionista. W szeregu wypadkach. Raz jeszcze o słuchać — słuchać się

W. D. [Witold Doroszewski]

Poradnik Językowy 10/1971 s. 636-640
Dział: Objaśnienia wyrazów i zwrotów