Rodowe nazwy miejscowe polskiej części dawnej Rusi Czerwonej

Hubert Górnowicz

Poradnik Językowy 1/1972 s. 7-19
Dział: Artykuły