Z problemów maszynowego przetwarzania tekstów polskich. Fleksja liczebników

Zenon Grodzki

Poradnik Językowy 1/1972 s. 20-27
Dział: Artykuły