Słownictwo wygasające w leksykografii

Jolanta Migdał

Poradnik Językowy 4/2006 s. 3-13
Dział: Artykuły i rozprawy