Gwarowe podłoże błędów gramatycznych (na przykładzie Szkoły Podstawowej Nr 2 w Cichem)

Czesław Łapicz

Poradnik Językowy 1/1972 s. 36-44
Dział: Język polski w szkole

Wyrażenia:
-ućki-aszek-ula-ule-ica/-yca-ina/-yna-owaćpre-prze-no-naj-/-noj