Mieczysław Karaś, Anna Karasiowa, Mariana z Jaślisk Dykcjonarz słowiańsko-polski roku 1641 (Dictionarium Sclauo-Polonicum), Wrocław 1969

Zofia Kurzowa

Poradnik Językowy 1/1972 s. 47-50
Dział: Recenzje