Co proszę? Performancja. Bezpieczność — bezpieczeństwo. Konsumeryzm. Tę rękę. Burmistrz — burmistrzu!

W. D. [Witold Doroszewski]

Poradnik Językowy 1/1972 s. 55-59
Dział: Objaśnienia wyrazów i zwrotów