Przejście -ć = -j w dialektach polskich

Mieczysław Karaś

Poradnik Językowy 2/1972 s. 67-71
Dział: Artykuły