Sprawozdanie z IV Ogólnopolskiej Konferencji naukowej Z badań nad kompetencją i świadomością językową dzieci i młodzieży [Warszawa, 19-21 października 2000]

Hanna Wszeborowska, Wilga Herman

Poradnik Językowy 1/2001 s. 52-58
Dział: Sprawozdania, uwagi, polemiki