Nazwy pożywienia w Słowniku języka polskiego pod redakcją Mieczysława Szymczaka i w Uniwersalnym słowniku języka polskiego pod redakcją Stanisława Dubisza

Małgorzata Witaszek-Samborska

Poradnik Językowy 4/2006 s. 14-26
Dział: Artykuły i rozprawy