Elena Deboveanu, Polska gwara górali bukowińskich w Rumunii, Wrocław 1971

Janina Wójtowicz

Poradnik Językowy 2/1972 s. 100-102
Dział: Język polski za granicą