Witold Mańczak, Z zagadnień językoznawstwa ogólnego, Wrocław 1970

Joanna Ehrlich

Poradnik Językowy 2/1972 s. 103-106
Dział: Recenzje