Nazwy zabawek i zabaw dziecięcych w słownikach języka polskiego z XX wieku

Anna Piotrowicz

Poradnik Językowy 4/2006 s. 27-44
Dział: Artykuły i rozprawy