Podobno, pono, podobnie(ż) i prawdopodobnie. Zawity termin. O zaimkach enklitycznych. Premia. Pro sinfonica? Na Kubie. Mój sympatia. Racja

W. D. [Witold Doroszewski]

Poradnik Językowy 2/1972 s. 115-119
Dział: Objaśnienia wyrazów i zwrotów