Studia polonistyczne w Bukareszcie

Jerzy Kotliński

Poradnik Językowy 3/1972 s. 165-167
Dział: Język polski za granicą