Władysław Kuraszkiewicz, Podstawowe wiadomości z gramatyki historycznej języka polskiego z wyborem tekstów staropolskich do ćwiczeń, Warszawa 1970

Józefa Kobylińska

Poradnik Językowy 3/1972 s. 168-172
Dział: Recenzje