Feliks Pluta, Gwara w utworach współczesnych pisarzy pochodzenia północnomałopolskiego, Wrocław 1971

Stefan Warchoł

Poradnik Językowy 3/1972 s. 172-175
Dział: Recenzje