Słownictwo gwarowe w słownikach ogólnych języka polskiego (SJPDor – SJPSzym)

Krystyna Długosz-Kurczabowa

Poradnik Językowy 4/2006 s. 45-57
Dział: Artykuły i rozprawy