V Ogólnopolski Zjazd Studenckich Kół Językoznawczych (Gdańsk 6—8.V.1971 r.)

Maciej Grochowski

Poradnik Językowy 3/1972 s. 176-178
Dział: Sprawozdania