I Krajowy Konkurs Krasomówczy Przewodników PTTK [Golub-Dobrzyń, 27 -28 XI 1971]

Magdalena Foland [Magdalena Foland-Kugler]

Poradnik Językowy 3/1972 s. 178-179
Dział: Sprawozdania