Co piszą o języku?

A. S. [Andrzej Sieczkowski]

Poradnik Językowy 3/1972 s. 181-183
Dział: Co piszą o języku?

Wyrażenia:
jakiśzaangażowany