Podważać autorytet. Zrzędzić. Zwrócenie uwagi. Mnogość. Europejski. Ogumić — ogumować? Imię — imieniu. Nazwisko Muchadlo

W. D. [Witold Doroszewski]

Poradnik Językowy 3/1972 s. 184-188
Dział: Objaśnienia wyrazów i zwrotów