Imię Dorosz, nazwisko Doroszewski, nazwa miejscowa Doroszewszczyzna

Witold Taszycki

Poradnik Językowy 4/1972 s. 189-191
Dział: Artykuły

Wyrażenia:
-sz-k--szczyzna