Próba analizy wieloznaczności czasownika wziąć metodą syntaktyczną J. Apresjana

Jerzy Bralczyk

Poradnik Językowy 4/1972 s. 211-216
Dział: Artykuły