Słownictwo pochodzenia obcego w Uniwersalnym słowniku języka polskiego pod redakcją S. Dubisza

Józef Porayski-Pomsta

Poradnik Językowy 4/2006 s. 58-69
Dział: Artykuły i rozprawy