Z polskiego słownictwa technicznego. 3. Szponder

Eugeniusz Słuszkiewicz

Poradnik Językowy 4/1972 s. 217-222
Dział: Artykuły