Ze studiów nad polskim nazewnictwem osobowym. 4. Pisownia nazwiska Kopernik w jego autografach

Stanisław Rospond

Poradnik Językowy 5/1972 s. 257-265
Dział: Artykuły