Glosa do dziejów leksykografii polskiej, Warszawa 17–18 listopada 2005. Konferencja poświęcona pamięci Profesora Mieczysława Szymczaka

Ewelina Kwapień

Poradnik Językowy 4/2006 s. 70-74
Dział: Sprawozdania, uwagi, polemiki